ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย


  ที่อยู่: เลขที่ 99/349, อาคาร ณ นคร  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 ประเทศไทย

  เบอร์โทร: 02-981 - 9198 เบอร์มือถือ: 093-140-1104 แฟกซ์: 02 - 981-9088

     

อีเมลล์: sale@atpinnovations.com

 

สำนักงานสาขา

  ที่อยู่: 22(A), Kaba Aye Pagoda Rd., Bahan Township, Yangon, Myanmar

  เบอร์โทร: +95(92) 6499-9929 แฟกซ์ : +95(1) 860-3288 ext.107

  อีเมลล์: salemm@atpinnovations.com